Čištění kanalizace tlakovou vodou

Čištění potrubí tlakovou vodou se používá výhradně na kanalizační potrubí jak splaškové tak dešťové. V drtivé většině se tento způsob čištění kanalizace uplatňuje na pročištění ležatých rozvodů. 

Typicky jsou to

  • ležaté potrubí v suterénech všech typů objektů
  • venkovní kanalizace
  • přípojky rodinných domů 
  • odvody dešťové vody (nejčastěji dešťové svody u rodinných a činžovních domů + odvod od dvorních a jiných podlahových vpustí)

Průměr těchto rour je nejčastěji 100 - 300 mm a materiál je litina, kamenina a různé druhy plastů. 

Jde o technologii čištění, kdy na konci hadice je čistící tryska a do ní je výkonným čerpadlem vháněna voda pod tlakem 200 bar (podle stroje a nastavení) a průtoku kolem 80 l za min. Konstrukce trysky je různá podle toho co se čistí, ale vždy je taková, že usměrňuje proud tak, aby sama lezla do potrubí a byla schopna táhnout hadici, která je na autě.

Podle četnosti výjezdů čištění tlakovou vodou dělíme na:

1. Ucpaná přípojka rodinného domu s napojením na septik (okolí Prahy a střední Čechy) 

Potrubí většinou zarostlé tuky, příčina je většinou v málo častém vyvážení jímky. Tudíž potrubí co do ní vede, bývá zaplaveno vysokou hladinou v septiku a vše se usazuje. Úplné a řádné pročištění obnáší dost práce, protože tuky jsou hodně zatvrdlé a v potrubí se drží zuby nehty. Kontrola kamerou je nutná. Celkem běžně u zákazníka bylo v minulosti prováděno čištění opakovaně, ale špatně. Po našem zásahu je jistota úplného vyčištění.


2. Ucpaná přípojka rodinného domu s napojení na kanalizaci  

Opět první housle hraje zatvrdlý tuk a vlhčené ubrousky. Občas je na vině porucha potrubí (méně či více propadlé, u litiny částečně zarostlé, u kameniny prasklina kterou se dostává odpadní voda mimo trubku. To husté zůstává uvnitř a postupně tvoří ucpávku, u plastových systémů skřípnutá těsnící guma nahrnutá do vnitřku trubky. Prohlídka kamerou je nutná. 

Práce zabere tak hodinu a cena většinou 3-5000 Kč.


3. Ležaté potrubí kam je napojena restaurace   

Vždy tuky z vytížené kuchyně, k tomu velký provoz na záchodech kde se spláchne vše. Všechny odpady většinou napojeny na staré potrubí v suterénech starších činžovních domů. 

Čas a cena 3-7 tis a 1-2 hod. práce.


4. Venkovní ležatá splašková a dešťová kanalizace 

Areály všeho druhu, venkovní sítě neveřejných pozemků, odvodnění administrativních budov. 

Ubrousky ubrousky ubrousky + drobné poruchy na těchto řadech a v šachtách přinášejí kanálníkům pravidelný příjem. Zde se cena určuje podle délky potrubní sítě, která je zasažena. 

Cena za 1 m  100-150 Kč čištění, kontrola kamerou 120 Kč za metr.


5. Revize kanalizace

Výborný způsob jak zkontrolovat svojí práci, často opomíjená práce po čištění potrubí a jeden z důvodů proč se jezdí na zásah krátkou dobu po předešlém čištění jinou firmou. Jedna věc je uvolnit ucpávku v potrubí, ale věc druhá je najít příčinu proč k ucpání došlo. 

Většinou po základním proražení tlakovou tryskou nahromaděný odpad odteče, ale v potrubí jsou stále místa, kde jsou velmi zatvrdlé překážky nejrůznějšího druhu. Na ty je nutné se zaměřit a použitím vhodné trysky vše odstranit. To je ten krok, co často u konkurence neproběhne a díky tomu dochází brzo k opětovnému ucpání.


6. Pisoáry restaurace, kanceláře 

Pisoáry jsou většinou zapojovány trubkou průměr 50 mm, běžně 2-5 kousků. Padesátka není žádná velká trubka a provoz na sociálních zařízeních bývá extrémní. Dávka vody u automatických systémů po spláchnutí je většinou malá a u manuálního způsobu žádná, takže potrubí se velmi rychle zanese močovým kamenem.

Čistit to samozřejmě lze strojně jako bytový odpad + je vhodné provést průplach větším množství vody.(když to lze taháme hadici z auta a využijeme zařízení na čištění tlakovou vodou k průplachu potrubí). Dále je dobré osadit pisoár správným sifonem, kterých je celá řada, ale pouze pár z nich odolává zanášení o poznání lépe. Většina pisoárů splachuje automaticky a je nutné zajistit funkčnost. Klasický výjezd je hospoda nebo kanceláře 3 pisoáry vedle sebe - všechny plné.

Cena 2500 - 4000 Kč, čas cca hodina.